پروژه های جم شیمی

پروژه هایی که این شرکت درآنها مشارکت داشته عبارتند از :

 • سال 94 پروژه بزرگ مهر واقع در کوهسنگی :
 • دراین پروژه بزرگ از انواع گروت استفاده شده بود.
 • سال 94 مرکز بین المللی مالی اقتصادی پاژ:
 • دراین پروژه عظیم از چسبهای کاشی این شرکت استفاده گردید.
 • از سال 80 تا 94 سرمایه گذاری مسکن :
 • در این پروژه از روغن قالب و رنگهای نمای این شرکت استفاده گردید.
 • سال 94 شرکت آرون افلاک :
 • از انواع واترپروف ها ، واتراستاپ ها، روغن قالب و روان کننده استفاده شده است.
 • سال 94 شیشه آذرنیای جام (درتربت جام ) :
 • از انواع واترپروف ها ، واتراستاپ ها، روغن قالب و روان کننده استفاده شده است.
 • سال 93 پروژه عظیم مشهد مال :
 • ز انواع واترپروف ها ، واتراستاپ ها، روغن قالب و روان کننده استفاده شده است.
 • سال 93 پروژه حریم حرم امام رضا :
 • دراین پروژه از روغن قالب و تی 99 استفاده شده است.
   
 • سال 93 پروژه برج عارف احمدآباد :
 • از انواع واتراستاپ استفاده شده است .
 • سال 93 هتل قدس مشهد واقع در اول زیر گذر حرم امام رضا (ع) :
 • از انواع واتر پروف استفاده شده است.
 • از سال 93 تا به حال پروژه قطارشهری مشهد :
 • از انواع واتر استاپ استفاده شده است .
 • سال 90 میدان حسین فهمیده :
 • از انواع ماستیک استفاده شده است.
 • سال 90 ایستگاه اتوبوسهای میدان شهدا :
 • از انواع ماستیک استفاده شده است.
 • سال 85 پروژه پل حافظ :
 • از لاستیک نئوپرن استفاده شده است .
 • سال 80 استخر ارمغان و موجهای آبی :
 • از انواع محصولات استفاده شده است .
 • پروژه الماس شرق :
 • از چسب کاشی استفاده شده است .