خدمات

هولدینگ جم شیمی با گردآوری شش نمایندگی درضمینه های محصولات شیمیایی ساختمان مجموعه ای از این محصولات را دررنجهای قیمتی متفاوت بسته به نیاز مصرف کنندگان محترم عرضه میدارد این محصولات شامل :

  • دادن مشاوره درزمینه های بتنی :
  • یکی از خدمات ارزنده این شرکت دادن مشاوره کارشناسانه درزمینه فعالیت های بتنی میباشد که با توجه به پیشینه و تجارب سالیان سالی که دارد تا به حال توانسته رضایت مشتریان خود را جلب نموده و دراین زمینه موفق عمل نماید.